Ocak Nedir?

Genel olarak “Ocak” kavramını dedeler ve araştırmacılar arasında net biçimde ortak bir görüş çerçevesinde tanımlamak çok zor gözükmektedir. Türkmen beyleri ya da çocukları Hz. Ali

Beydili Boyu

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel gelenekleriyle örtüşen, dikey örgütlü bir sosyal yapı kapsamında toplu olarak

Belgeler

Belgeler I. 1455-1485 YILLARINA AİT BELGE:1455-Karye-i DEĞERYER, Malikâne-i Şeyullah veled-i Cüneyd Ağa divânî mezkûr.Eşref veled-i Resul 2, Seydi veled-i Yaramış 1, Yusuf veled-i Mimari, Mecid