Alevi Hak ve İhlalleri

Alevi Hak İhlalleri Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , diğer yasalar ile kararname ve yönetmeliklerde Alevilerin haklarının aleyhinde yer alan hususlar ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan

Temel Taleplerimiz

Temel Taleplerimiz Aleviler’ in canıyla , malıyla verdiği top yekün mücadele sonucunda, tüm Anadolu halkıyla birlikte kurdukları, Türkiye Cumhuriyetinden talepleri. 1- Cem evleri Alevilerin İnanç

Yedi Ulu Ozanlarımız

Yedi Ulu Ozanımız SEYYİD NESİMİ (1369 – 1417) Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncelerinin iz sürücüsü olduğu için kafir

Kentleşme ve Alevilik

Alevilik bir yaşamsal olgudur. Bu yaşamsal olgu Aleviliği yani Alevi inanç ve kültürüne sahip olan insanın içinde bulunduğu koşullara göre inancını ve kültürünü düzenlemesi anlamına

Cem ve Dualar

CEM’DE ON İKİ HİZMET SAHİPLERİ Ergül ŞANLI 1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hacı

Alevi Tasavvufunda Dört Kapının Boyutları

ALEVİ TASAVVUFUNDA DÖRT KAPININ BOYUTLARI Alevilik sadece inanç demek değildir, kültürel ve toplumsal boyutuylada beşeri dünya işlerine tekabül eden uygulamaları vardır. Alevilik eğitim ve öğretimine

Semah

(Bütün Evren Semah Döner)Alevilerin temel ibadeti olan “cem töreni”nin ayrılmaz bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir aşamasında müzik

Alevilikte Cem ve Dede

C E M  Toplumsal düzen kurallar içinde yer alan inançsal kurallar, toplumda belli konuları düzenler belli kurallar koyar ve kurumlar yaratır. Bir toplumda, devletin resmi