Category: Alevilik

1 2 10 / 15 POSTS

Alevi Bektaşi İnancında Cenaze Hizmetleri

1- HAK DÖŞEĞİNE KONULMASI Bir can ruhunu Hakk'a teslim ettiğinde o an en yakınında bulunan bir kimse, " Ya Hak,Muhammet,Ali Şefaatinden mahrum [...]

Alevi Hak ve İhlalleri

Alevi Hak İhlalleri Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , diğer yasalar ile kararname ve yönetmeliklerde Alevilerin haklarının aleyhinde yer ala [...]

Temel Taleplerimiz

Temel Taleplerimiz Aleviler’ in canıyla , malıyla verdiği top yekün mücadele sonucunda, tüm Anadolu halkıyla birlikte kurdukları, Türkiye Cumhuriy [...]

Yedi Ulu Ozanlarımız

Yedi Ulu Ozanımız SEYYİD NESİMİ (1369 – 1417) Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te H [...]

Kentleşme ve Alevilik

Alevilik bir yaşamsal olgudur. Bu yaşamsal olgu Aleviliği yani Alevi inanç ve kültürüne sahip olan insanın içinde bulunduğu koşullara göre inancını v [...]

Cem ve Dualar

CEM’DE ON İKİ HİZMET SAHİPLERİ Ergül ŞANLI 1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, H [...]

Alevi Tasavvufunda Dört Kapının Boyutları

ALEVİ TASAVVUFUNDA DÖRT KAPININ BOYUTLARI Alevilik sadece inanç demek değildir, kültürel ve toplumsal boyutuylada beşeri dünya işlerine tekabül ed [...]

Semah

(Bütün Evren Semah Döner)Alevilerin temel ibadeti olan “cem töreni”nin ayrılmaz bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir parçası da “semah”tır. Ce [...]

Alevilikte Cem ve Dede

C E M  Toplumsal düzen kurallar içinde yer alan inançsal kurallar, toplumda belli konuları düzenler belli kurallar koyar ve kurumlar yaratır. [...]

GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİNİN EVRENSEL DEĞERLERİ

Alevilik çeşitli ve farklı kültürlerden, dinlerden, inançlardan aldığı öğeleri sentezleyerek bünyesine alarak orijinal bir öğreti yaratmıştır. Al [...]
1 2 10 / 15 POSTS