HomeGüncel Haberler

Basına ve Kamuoyuna

BASINA ve KAMUOYUNA Ülkemizin sürüklendiği noktada mevcut iktidar ve yandaşları, başta eğitim olmak üzere hayatın tüm alanlarını dinselleştirmekte,

Hdp’ye mihman olduk
Beydili Boyu
Kenanoğlu’na destek ziyareti

BASINA ve KAMUOYUNA

Ülkemizin sürüklendiği noktada mevcut iktidar ve yandaşları, başta eğitim olmak üzere hayatın tüm alanlarını dinselleştirmekte, inanç ve yaşam tarzlarını yok sayarak kendi dinsel pratiklerine göre biçimlendirmeye çalışmaktadır. Kamusal ve özel alanda değişik projeler adı altında dinsel uygulamalar gerçekleştirmektedir. İktidar, temel insan haklarını, laikliği, din ve vicdan hürriyetini ihlal etmektedir.

 

Ülkemizde gittikçe derinleşen ekonomik krizde, yoksulluğu, işsizliği, açlığı, barınma sorununu yine fazlasıyla emekçi sınıflar çekmektedir. Hal böyle iken, yapılan dinsel uygulamalarla toplum dinle, imanla, şükürle manipüle edilmekte ve sorunlar görünmez kılınmaktadır.

 

Hükümet, tüm hak temelli etkinlikleri ve farklılıkların kendisini ifade etme girişimlerini güçlerini kullanarak bastırmaktadır. Gözaltı ve baskılar her gün daha da artmaktadır. Yargı siyasallaşmış, hukuk rafa kalkmıştır.

Türkiye’de farklı kimlik ve inançtan insanlar yaşamaktadır. Toplumumuz kendi içinde, farklı din, mezhep, inanç, kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, inanan, inanmayan ve yaşam tarzları barındırmaktadır. Kimsenin bunu inkar etme ya da kendi anlayışını dayatma tutumu kabul edilemez. Farklılıkların bir arada barış içinde yaşaması ancak karşılıklı saygı, tam demokratik bir ülke koşullarında mümkün olabilir.

Bizler sadece kendimize değil, hepimiz için laik, insanca yaşayabileceğimiz, demokratik bir ülke ve eşit yurttaşlık için yola çıkıyoruz, herkesi mücadeleye çağırıyoruz.

Demokrasiden, emekten, barıştan, laiklikten yana olan herkesi 10 Aralık Pazar günü İstanbul’da yapılacak “Laik Eğitim, İnsanca Yaşam ve Demokratik Türkiye” mitingine davet ediyoruz.

 

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Dernekler Federasyonu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Cem Vakfı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Alevi Kültür Dernekleri

Demokratik Alevi Dernekleri

Anadolu Alevi Canlar Federasyonu

Çerağın Bileşenleri

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0