HomeHubyar Sultan

Hubyar ve Sultan Murat

Hubyar ve Sultan MuratHubyar Abdal ile Padişah Sultan Murat’ın Tekeli dağında karşılaştığı Hubyar’ ın daha sonra İstanbul’ a padişahın huzuruna çık

Hubyar Ziyaret Yerleri
Hubyarın Kardeşi M. Baba
Beydili Boyu

Hubyar ve Sultan Murat
Hubyar Abdal ile Padişah Sultan Murat’ın Tekeli dağında karşılaştığı Hubyar’ ın daha sonra İstanbul’ a padişahın huzuruna çıktığı ve kendisini ispat ettikten sonra ferman aldığı menkıbelerde önemli bir yer tutmaktadır. Bazı kimseler bunun II.Sultan Murat olduğunu söylemektedirler bazıları ise (genel olarak) Sultan IV Murat olduğu anlatılmaktadır. Oysa Hubyar ne II.Sultan Murat’ı ne de IV. Murat’ı görebilmiştir. Hubyar Sultan’ ın yaşadığı dönemlerdeki padişahlar ve padişahlık dönemleri şöyledir
Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
II.Sarı Selim (1566-1574)
III.Murat (1574-1595)
Bu dönemlerden Yavuz Sultan Selim zamanında Hubyar henüz çocuk yaşlardadır. Hubyar’ ın yaşantısının en önemli dönemlerinde Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ dır. III.Murat zamanında Hubyar artık çok yaşlıdır. Ve III.Murat’ la herhangi bir münasebeti olmamıştır.
Hubyar Sultan’ ın hayatında önemli bir yer tutan Sultan Murat , Yavuz Sultan Selim’ in kardeşi Şehzade Ahmet’in oğlu Sultan Murat’ dır. Şehzade Sultan Murat Celali isyanları döneminde Celalilere destek vermiş onlarla birlikte mücadelelerde bulunmuştur. Hubyar Sultan’ ın önemli bir rol üstlendiği bu isyanlara kendi kişisel çıkarları için destek veren Sultan Murat’ ın Hubyar’ ın yurt edindiği bölgeye gelip gelmediği bilinmez ama şehzade Sultan Murat ile Hubyar Sultan ’ ın bu isyanlar nedeniyle sıkca bir araya geldikleri muhakkaktır.