Veli Baba Anşa Bacı

VELİ BABA – ANŞABACI   Kesin doğum tarihi belirlenemeyen Veli Baba; Anadolu’nunfethinden sora bu bölgeye gelen…

Sıraç Sözcüğünün Anlamı

Sıraç sözcük olarak birleşik bir kelimedir. Sır; giz, gizli anlamındadır. Aç sözcüğü ise açmak filinden gelmektedir.…

Beydili Boyu

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel gelenekleriyle…

Hubyar Sultan ve Hubyar Abdal Söylencesi

HUBYAR SULTAN ve HUBYAR ABDAL SÖYLENCESİ Hubyar Sultan’ın Horasan’dan 13. yüzyılda gelip, Antalya’ da belirli bir…

Hubyar Ziyaret Yerleri

Hubyar Ziyaret Yerleri HUBYAR SULTAN ve HUBYAR ABDAL TÜRBESİ VE TEKKESİHubyar Sultan’ın doğum ve ölüm tarihleri…

Hubyar ve Sultan Murat

Hubyar ve Sultan MuratHubyar Abdal ile Padişah Sultan Murat’ın Tekeli dağında karşılaştığı Hubyar’ ın daha sonra…

Celali İsyanları ve Hubyar Baba

Osmanlı İmparatorluğuna karşı 16.y.y başlarında başlayan ve bir yüzyıl boyunca devam eden ayaklanmalara tarihte Celali İsyanları…

Belgeler

Belgeler I. 1455-1485 YILLARINA AİT BELGE:1455-Karye-i DEĞERYER, Malikâne-i Şeyullah veled-i Cüneyd Ağa divânî mezkûr.Eşref veled-i Resul…

Hubyar Sultan’ın Evlatları

Tüm bu söylenceler ışığında Hubyar Sultan’ ın 13.yy da bugün Hubyar Köyünün bulunduğu bölge olmak üzere…

Banaz Türkmen Kurultayı

16. Yüzyılda yörede bir çok dede ve ozan olmasına karşın; köşe taşları olan dört önemli dede…