Category: Hubyar Sultan

1 2 10 / 15 POSTS

Veli Baba Anşa Bacı

VELİ BABA - ANŞABACI   Kesin doğum tarihi belirlenemeyen Veli Baba; Anadolu’nunfethinden sora bu bölgeye gelen Oğuz Türklerinin Kayı boyuna b [...]

Sıraç Sözcüğünün Anlamı

Sıraç sözcük olarak birleşik bir kelimedir. Sır; giz, gizli anlamındadır. Aç sözcüğü ise açmak filinden gelmektedir. Sıraç; gizliliği kaldır aç anlam [...]

Beydili Boyu

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel gelenekleriyle örtüşen [...]

Hubyar Sultan ve Hubyar Abdal Söylencesi

HUBYAR SULTAN ve HUBYAR ABDAL SÖYLENCESİ Hubyar Sultan'ın Horasan'dan 13. yüzyılda gelip, Antalya’ da belirli bir süre konakladığı ve daha sonra T [...]

Hubyar Ziyaret Yerleri

Hubyar Ziyaret Yerleri HUBYAR SULTAN ve HUBYAR ABDAL TÜRBESİ VE TEKKESİHubyar Sultan’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 13. [...]

Hubyar ve Sultan Murat

Hubyar ve Sultan MuratHubyar Abdal ile Padişah Sultan Murat’ın Tekeli dağında karşılaştığı Hubyar’ ın daha sonra İstanbul’ a padişahın huzuruna çık [...]

Celali İsyanları ve Hubyar Baba

Osmanlı İmparatorluğuna karşı 16.y.y başlarında başlayan ve bir yüzyıl boyunca devam eden ayaklanmalara tarihte Celali İsyanları denmektedir. Celal [...]

Belgeler

Belgeler I. 1455-1485 YILLARINA AİT BELGE:1455-Karye-i DEĞERYER, Malikâne-i Şeyullah veled-i Cüneyd Ağa divânî mezkûr.Eşref veled-i Resul 2, Seydi [...]

Hubyar Sultan’ın Evlatları

Tüm bu söylenceler ışığında Hubyar Sultan’ ın 13.yy da bugün Hubyar Köyünün bulunduğu bölge olmak üzere Tokat Tozanlı bölgesini yurt edindiği anlaşıl [...]

Banaz Türkmen Kurultayı

16. Yüzyılda yörede bir çok dede ve ozan olmasına karşın; köşe taşları olan dört önemli dede gözükmektedir. Bunlar: Pir Sultan Abdal, Kul Himmet [...]
1 2 10 / 15 POSTS