Sivas'ın Işığı Sönmeyecek!
Alevilik Demokrasi, Adalet, Özgürlük Güncel Haberler Hubyar Sultan İnanç Özgürlüğü Madımak Katliamı

Sivas’ın Işığı Sönmeyecek!

2 Temmuz 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen canlarımızı 28. yılında İstanbul Kadıköy’de andık. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri’nin çağrısı ile yapılan anmaya derneğimiz adına Genel Sekreterimiz Yeşim Kantekin katıldı.

Yapılan açıklamada insanlık suçunun zaman aşımının olmayacağı; bu katliama sebep olan, göz yuman, önlenmesi için hiçbir tedbir almayan sorumluların ve faillerin derhal yargılanması gerektiği vurgulandı.

Demokrasi, Adalet, Özgürlük Güncel Haberler Özel Haberler

Demokrasi Konferansı: “Adaletsizliğe, baskıya boyun eğmeyeceğiz!”

“Bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var” diyerek bir araya gelenlerin buluştuğu Demokrasi Konferansı, İstanbul Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, 200’ü aşkın bileşenin katılımıyla düzenlendi. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği yöneticileri olarak bileşeni olduğumuz Demokrasi Konferansı’na biz de katılım sağladık.

Konferansın sonuç bildirisinde şu ifadeler kullanıldı:

“Biz halkız”

“İşsizlik ve güvencesizlik korkusuyla üç kuruşa ölümüne çalışan emekçileriz… Üçte biri ne işte ne okulda olabilen, gerisi de gelecek kaygısıyla kıvranan gençleriz… Emeği yok sayılan, eve kapatılmak istenen, iktidar tarafından öldürülmesi, şiddete uğraması dert edilmeyen kadınlarız. Pandemide tek başına yoksulluğa, yok oluşa terk edilen esnaflarız. Özgürce bilim yapması engellenen bilim insanları, özgürce sanat yapması engellenen sanatçılar, salgınla baş başa bırakılan sağlık emekçileri, eğitim emekçileri, traktörüne haciz gelen çiftçi, ayrımcılığa uğrayan, anadilleri yasaklanan, inançlarını ve inançsızlıklarını özgürce yaşamayan milyonlarız. Üniversitelerine kayyım atanan demokratik özerk üniversite mücadelesi veren öğrenciler, yoksulluğa, umutsuzluğa itilmiş çocuklar, paryanın paryası göçmen işçiler, toplum ve sistem tarafından engellenen engelliler, sosyal ölüme mahkûm edilmiş KHK’lılarız. Gökkuşağı bayrakları düşmanlaştırılan, haklarında fetvalar yazılan, LGBTİ+larız…. Yaşam alanları yağma, talan ve tahrip edilenleriz, doğa varlıklarının sermaye olarak görüldüğü iktidar anlayışına karşı yaşam alanlarını savunanlarız. Ve hepimiz mücadele etmekten, seslerini yükseltmekten bir an bile vazgeçmeyenleriz.

“Seçme ve seçilme hakkı gasp ediliyor”

Salgının ağırlaştırdığı ekonomik kriz altında halk işsizliğe, her gün derinleşen bir yoksulluğa terk edildi. Bütün hak ve özgürlüklerimizi gasp eden tek adam-saray rejimi kamu kaynaklarını talan etmekle kalmıyor, halkın itirazını baskı ve zorbalıkla bastırmaya çalışıyor. Kayyımlarla seçme ve seçilme hakkımız gasp ediliyor. Kapitalizmin kâr hırsının, ekosisteme kendisini yeniden üretme olanağı bırakmayan aşırılığının ürünü olarak ortaya çıkan pandemi tüm dünyada olduğu gibi piyasanın insafına terkedilmiş bir hayatın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kâr hırsı, halkın demokratik gücü tarafından denetim altına alınmadığı sürece gezegenin bile hayatta kalma olanağı yok.


Gelir adaletsizliği artıyor. Yoksulluk büyüyor. Geniş tanımlı işsizlik %30’larda. Ekonomi, 15 yıl önceki büyüklüğüne gerilemiş durumda. Üzerinden geçilmeyen köprüler, uçak inmeyen havaalanlarına milyonlarca dolar garantili ödemeler tıkır tıkır yapılırken pandemi sürecinde halkına en düşük doğrudan gelir desteği veren, sosyal yardım ödeneklerini bile pandemide daha da kısan bir ekonomi yönetimi, mafya-bürokrasi-sermaye bloğunun ülkeyi talan eden bir yağmayı sürdürmesinin önünü açıyor. Narkotik trafiğinden, kentsel rantlardan, mafyatik çökmelerden, garantili ihalelerden devşirilen servetler, giderek derinleşen yoksullukla büyük bir tezat oluşturarak büyüyor, büyütülüyor. Yoksul ve emekçi halkın bu krizi daha az hırpalanarak atlatmasına kullanılacak öz kaynaklar, sınır ötesi yayılmacı harekâtlarda tüketiliyor.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Demokrasi Konferansı'na katılım sağladı.

“Dört bir yanımız müsilaj”

Ormanlarımız, göllerimiz, derelerimiz, denizlerimiz bizim ve diğer canlıların yaşam alanları bu talanın, bu arsız yağmanın sonucunda can çekişiyor. Dört bir yanımız müsilaj… Tarım çöküşün eşiğinde, kuraklık tarladaki ekini daha şimdiden bitirdi. Havanın suyun ve toprakların kirliliği, flora ve faunadaki biyoçeşitlilik yitimi, ülkeyi ve gezegeni yok oluşa sürüklemekte. Kadınlar öldürülmeye, katilleri iyi hal indiriminden yararlanmaya, ülkeyi yönetenler kadınla erkeğin eşit olamayacağına inanmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi karşıtı gerici-tarikatçı erkek-bloğu ülkeyi kadınlar için cehenneme çevirmeye yeminli.

“Her ölüm haberine yatırım olarak bakıyorlar”

Ülkenin 3. büyük partisi HDP’nin kapatılması için düğmeye basıldı. İktidar meşruiyetini yitirdikçe 7 Haziran-1 Kasım senaryoları yeniden gündeme geliyor. Deniz Poyraz’ımız bir faşist katil tarafından aramızdan alınalı tam bir hafta oldu. Giderek semiren yandaş savaş sermayesi her ölüm haberine servetlerini büyütecek bir yatırım olanağı olarak bakıyor. Barış içinde bir arada yaşama hakkımız elimizden alınıyor.

“Hepimizin ortak iyiliği için özgürlük”

İktidarın İhvancı, yayılmacı saldırgan dış politikasının sonuçlarını, ülkemizin emperyalist devletlerin oyuncağı haline gelmesiyle yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız her sorun, ülkede demokrasinin yokluğuyla ilişkili. Demokrasinin yokluğu, esas olarak halkın, örgütlü bir güç olarak devlet ve sermaye karşısındaki güçsüzlüğünün bir tezahürüdür. Korku iklimi yaratma peşindekiler halkın güçsüz, dağınık, çaresiz kalmasından beslenenlerdir. Bu ülkede barış içinde, adaletli, eşit, özgür bir yaşam sürmek istiyorsak, başarmamız gereken bütün zenginliklerimizle, bütün farklılıklarımızla, hayallerimiz, umutlarımız, zorbalığa karşı direnme geleneğimizle, bir an bile vazgeçmediğimiz mücadelemizi birleştirmek, halkın demokratik kurucu gücünü ortaya çıkarmaktır. Her taşı yerinden oynatacağız diye söz vermiştik yola çıkarken. Bizleri Demokrasi Konferansı’nda bir araya getiren ve heyecan duymamıza neden olan inanç budur. Bu inançla aylardır çalışarak kendi sorunlarından damıttıkları değerlendirmeleri, çözüm önerilerini, taleplerini ve mücadele programlarını derleyen ve ortaklaştıran alanlarımızla şöyle sesleniyoruz: Hiçbirimizi faşizm karşısında dışarıda bırakmayacak, bu koyu karanlığı ancak en geniş birlikteliği kurarak aşabileceğimize dair inancı güçlendirecek, aramızdaki önyargıları ve güvensizlikleri ortadan kaldıracak diyalog ve işbirliği sürecini örgütleyecek, sorunları tespit edecek, çözümleri önerecek ve önermekle de kalmayıp yeniden nefes alabilen, geleceğe güvenle bakabilen, kaynakları bir avuç sermayedarı, çete bozuntusunu zengin etmek için değil hepimizin ortak iyiliği için ekmek, özgürlük, adalet başlığı altında seferber edecek bir yolculuğun ilk adımlarını attık bugün. Artık, bütün mücadele deneyimlerimizi bağrında taşıyan bu umut verici sürecin sonunda ortak emekle yarattığımız birikimi, demokrasi mücadelesine güç verecek bir biçime kavuşturmanın sırasıdır. Bugün bütün mücadele alanlarından yaptığımız çağrı budur.

“Bulunduğumuz kavşakta tek bir yolumuz var”

Demokratik bir ülkede barış, eşitlik özgürlük ve adalet içinde yaşamanın yolu bu talan edilmiş güzel ülkeyi yeni baştan inşa edeceğimiz bir demokratik programı mücadeleyle hayata geçirmektir. Bu programın ana hatları ve ipuçları alanların çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır.

Konferansımız hayatın içinden süzülmüş bilgiyi ortak bir süzgeçten geçiren 21 alanın tebliğleriyle somutlaştırıldı. Ülkenin her köşesinde mücadele edenlerin taşı, toprağı, havayı, suyu ve canı korumak için gösterdikleri çaba geleceğe umutla bakabilmemizin yegâne dayanağıdır. Konferansımız kendi yurdunda parya haline gelen halkın gerçek halk egemenliği kuracağı halkçı/ demokratik/laik/eşitlikçi ve sosyal bir cumhuriyete olan yolculuğuna katkıdır.

Bulunduğumuz kavşakta uzun mücadele tarihimiz ve deneyimlerimiz, bize tek bir yolumuz olduğunu gösteriyor: Halkın bizzat kurucusu olduğu, yoksulluğa, işsizliğe, emek sömürüsüne, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, doğa yıkımına ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi odağına alan bir halkçı seçenek yaratmak. Bizi boğmaya çalışan karanlığa karşı hep birlikte bir kez daha tekrarlıyoruz: Ne hayallerimizden, ne umutlarımızdan ne mücadelemizden vazgeçiyoruz. Bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var.”

Murtaza Demir’in ‘Cami istemeyiz’ dediği için yargılandığı dava 16 Kasım’a ertelendi
Alevilik Güncel Haberler İnanç Özgürlüğü

Murtaza Demir’in ‘Cami istemeyiz’ dediği için yargılandığı dava 16 Kasım’a ertelendi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Madımak Katliamı tanıklarından Murtaza Demir, Keçeci Baba Dergahının camiye çevrilmesi üzerine kaleme aldığı yazı nedeniyle yargılanıyor.

Murtaza Demir’in yargılandığı davanın 2’nci duruşması bugün (22 Haziran Salı) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davasına Genel Başkanımız Aydın Deniz katılım sağladı.

Murtaza Demir’e TKP Heyeti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) yöneticileri ve yurttaşlar destek verdi.

Demir, duruşmanın 16 Kasım’a ertelendiğini belirterek, “16 Kasım’da kamuoyunu tatmin edecek bir sayıda mahkemeye gelir, terbiyelice, bize yakışan bir biçimde meseleyi izah edersek, bu mesele bizim inancımız açısından bir kazanım olur. Gasp edilen hakkımızın geriye alınması, bize iade edilmesi bakımından, susulmamalı, hep birlikte mücadele edilmelidir. Biz sadece Aleviliği değil, ülkeyi kaybediyoruz” dedi.

Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel Haberler

Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri devam ederken 16 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 269 gün komada kalan Berkin Elvan 11 Mart 2014’te yaşamını yitirdiğinde 15 yaşındaydı. Berkin Elvan’ın ölümünden 3 buçuk yıl sonra tamamlanan iddianame, 20 Aralık 2016’daİstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması ise 6 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti. İddianamedeki tek sanık olan ve hala Van’da görev yapan polis memuru Fatih Dalgalı’nın TCK 82/1 maddesi kapsamında “olası kastla öldürme” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın 20. duruşması, 18 Haziran 2021’de İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına dernek Genel Sekreterimiz Yeşim Kantekin katıldı.

Duruşma sonunda mahkemenin, Fatih Dalgalı‘yı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapse çarptırdığı bildirildi. Dalgalı‘nın, tutuklama kararı verilmediği için cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine gireceği kaydedildi.

Güncel Haberler

Hubyar Sultan AKD, ırkçı ve cinsiyetçi doktor hakkında suç duyurusunda bulunacak

Basına ve Kamuoyuna

2013-2014 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerle ayrımcılık yapan İstanbul İl Ambulans Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’na bugün ulaşma çabamız sonuçsuz kalmış ve konuyla ilgili geri dönüş yapmamıştır. Derneğimiz,  işlemiş olduğu nefret suçundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Nefret suçu işlemiş ve ayrımcılık yapan birisinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde halen terfi edilerek kariyerine devam etmesi de ayrı bir sorundur. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı’ndan ivedi bir açıklama ve yargının da kamu personelinin bu kadar alenen işlediği nefret suçu için harekete geçmesini bekliyoruz.
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Yönetim Kurulu

Güncel Haberler

12 Haziran Demokrasi ve Aleviler Forumu Sonuç Bildirgesi

Merhaba Canlar,

Demokrasi konferansına giderken Aleviler, Kurum Yöneticileri, Alevi Hak mücadelesinde emek veren canlar “Demokrasi ve Aleviler” başlıklı bir Hibrit katılımlı Forumda sözümüzü birlemek için gayret gösterdik. Alevilerin katkıları ve diğer mücadele dinamikleri ile ortaklaşmak elzemdir. Güvercin tedirginliğinde olmadan, baskıya hakarete uğramadan, güzel bir gelecek umut eden; doğayla barışık, eşit yurttaş olacağımız bir ülke için 24 Haziran 2021 de gerçekleştirilecek olan ’’Demokrasi Konferansı’’na birlikte söz kurmak , acılarımızı ve umutlarımızı paylaşmak için Aleviler olarak bugün bir araya geldik. Rıza Şehri hedefi olan; İkrarlı, rızalıklı ve toplumsal olan Yol’umuz kendine reva görmediğini başkalarına reva görmeyen,72 millete- varlığın birliğine bir nazarda bakar. Her kesilen ağaçta, her kuruyan derede, her katledilen kadında, her kaygılı gençte, her evladını arayan ananın yanında, işini kaybeden emekçide, yok sayılan engellide, yasaklanan dilde, kimlikte, Gazide, Gezi’de, ötekileştirilen her sorunda, nerede bir haksızlık varsa orada Pir Sultan olmayı bilmiştir. İnancımızı tarif edenlere, başka inançların kalıplarına hapsetmeye çalışanlara sözümüz; biz gücünü kendi kadim inancımızdan alan Alevileriz.’’ Katlimize ferman çıkararak; Selçuklu’dan, Osmanlıya yaşanan katliamlar, kıyımlar, yok sayma, asimilasyoncu ‘’devlet aklı’’ Cumhuriyet’le de devam etmiştir. Bugün de süren hak ihlalleri, düşünce suçlarıyla cezaevleri dolu, cinsiyetçi, tekçi, sömürücü baskı hali ile suç üreten bir sistemle, kağıt üzerinde kalan demokrasi ve laiklikle karşı karşıyayız. Alevi köylerine cami yapılarak, diğer yandan zorunlu din dersleriyle eğitimde asimilasyona gidilmiş; sağlığa, eğitime, sosyal yaşama ayrılan paylar neredeyse yok edilerek, vergilerimizden alınan büyük bir pay diyanete aktarılmıştır. Günümüz Türkiye’sinde cenazelerin bile gömülemediği, insanlığa karşı işlenmiş suç ve suçluların korunup kollanarak, Dergahlar ve kutsal değerlerimiz gasp edilerek yaşam alanlarımız tahrip edilmiştir.Yaşananlardan ders çıkararak, Demokrasi Konferansıyla yeniden tüm dinamiklerle biraraya gelerek, tehlikelere karşı önlem almalıyız. Dert bizde, derman ellerimizdedir. Ortak akıl ve kolektif emekle hareket etmek kıymetlidir.Devleti değil yurttaşlarını koruyan bir Anayasa ile birlikte yaşama kültürünün tohumları atılarak, damlaların derya oluşturduğu, iyilerin kazandığı rıza şehrini inşaa edebiliriz. Alevilerin yolu yaşamı doğayı ekolojiyle bütünlüklü gören, katılımcı, şeffaf, eşitlik, İnanç ve düşünce özgürlüğü, adalet isteyen, hesap veren, hesap soran, denetlenebilir, eşit temsiliyeti öngören bir ülkeyi birlikte kurmak isteyenlerle kesişecektir. Anayasal hakkın güvencede olmasının koşullarından biri de, bilimsel anadilde eğitimin, yaratılan fırsat eşitliğiyle, özgür düşünme ve örgütlenmenin önünü açarak; aklın ve bilimin süzgecinden geçmesidir.Demokrasinin olmazsa olmazı açlığın olmadığı, barınma hakkının ve adil paylaşımın olduğu üretim ekonomisinden geçer. Tüm sorunlarla yüzleşmeden demokrasi inşaa edilemez. Demokrasi dinamikleriyle, aşure gibi farklılıkların bir arada, kendi renginde, kendi tadında ortak bir tat var ederek barışı, sevgiyi birlikte yeşertebiliriz.Demokrasi toplumlarındır, Devletlerin değil. Toplumlar, deryayı oluşturan damlalardır. Demokrasi, damlaların birlikte yaşam çabasıdır. Toplumların dili adalettir. Yaklaşımımız büyük adalet ile devleti küçültmektir. Adalet duygusuyla güçlenip, cümle varlıkla birlikte yaşam düsturunu, paylaşarak geleceğe umutla bakabiliriz. Demokrasi bizler için sadece talep meselesi değil, rızalı yaşam biçimimizin bir gerçeği olarak yaşamsal ihtiyaçtır.Karşı çıktığımız şeyleri yapmayarak; demokrasinin hayata geçirilmesinin ağır sorumluluklarının bilincindeyiz. İstediğimiz demokratik özgür yaşamı önce kendimiz ve temsil ettiğimiz kurumlarda içselleştirerek; kadınlarımız ve gençlerimizin geniş katılımını önemseyerek olacağını da biliyoruz. Samimiyetle inanıyoruz ki bugünden sonra bulunduğumuz alanlarda birbirimize dokunarak başka bir dünyayı mümkün kılabiliriz. İnsan değerleriyle, haklarıyla insandır. Bu güzel yürüyüş, farkındalıkla başlar. Farkında olan korur ve sorumluluk üstlenir.Eşit yurttaş olacağımız, Demokratik Laik bir ülke için mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız. Gerçeğe Hü.

Demokrasi Konferansı Alevi Bileşenleri

Turgut Öker Davası 28 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
Güncel Haberler

Turgut Öker Davası 28 Ekim 2021 tarihine ertelendi

Almanya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Turgut Öker’in davası, İstanbul Anadolu Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Başkanımız Aydın Deniz’in duruşmaya katılarak Turgut Öker’e destek verdiği duruşma 28 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
Duruşmaya, başkanımız Aydın Deniz’in yanı sıra Milletvekili Zeynel Özen, Avusturya Alevi Birlikleri Konfederasyonu’ndan Mehmet Ali Çankaya, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, Avusturya Alevi Birliği federasyonu İnanç Kurulu üyesi Ali Gazi ve yönetim kurulu üyeleri ile Alevi yurttaşlar katıldı.

Güncel Haberler

Gazi, Ümraniye Katliamı Davası 4 Kasım’a ertelendi

26 yıl önce12 Mart 1995 günü, Gazi Mahallesi’nde bulunan bir pastane ile yakınındaki kahvehanelere bir taksi içinden otomatik silahlarla ateş edilerek Gazi Mahallesi’nde toplam 17 can yaşamını yitirmişti. Gazi Mahallesi’nde yaşanan ve günlerce süren bu katliamı protesto amacıyla, 15 Mart 1995 tarihinde, Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi 30 Ağustos İlk Öğretim Okulu önünde toplanan kalabalığa açılan ateş sonucu ise 5 canımız yaşamını yitirmiş, onlarcası yaralanmıştı. Tarihe “Gazi-Ümraniye Katliamı” olarak geçen katliamın davası 23 yıl aradan sonra görülmeye başladı. Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ümraniye Katliamı davasının duruşması 4 Kasım’a ertelendi.

Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ailelerin yanı sıra HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, PSAKD Ataşehir Cemevi Başkanı Gülsev Kaya, Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Karataş, Gazi Şehitleri Cemevi Başkanı Hüsnü Korkmaz, Gaziosmanpaşa Cemevi Başkanı Hıdır Çam, DAD Genel Sekreteri Bülent Felekoğlu ve derneğimiz adına,  Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Sekreteri Yeşim Kantekin katıldı.

Güncel Haberler

Hacı Bektaş Dergahı Kardeş ve Kallesler

Ülkemizi yöneten iktidar siyasetçileri ve onların destekçileri her başları sıkıştığında bu ülkede yaşayan farklı etnik ve inançsal kimliklere sahip insanların kardeşliği üzerinden dem vururlar. Dün de Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının önemli bir kısmını “Alevi kardeşleri”(!) ne ayırdı. Dün Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri başladı. Hacıbektaş’ta başlayan anma etkinlikleri 16 Ağustos 1964’ten beri yapılmaktadır. Bu tarihin anlamı ise oldukça ironi bir durumdur. Birçok kesim bu tarihi Hace Bektaş Veli için önemli bir tarih, yani doğum günü, hakka yürüme günü vb. zannetmektedir. Oysa bu tarih Hace Bektaş Veli Dergâhı’nın Tekke ve Zaviyeler kanunu ile kapatıldıktan sonra müzeye dönüştürülerek açıldığı tarihtir. Hace Bektaş Dergâhı, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin o zamanki ismi Sulucakarahöyük olan köye yerleşmesiyle ve burayı bir Alevi inanç merkezi haline dönüştürmesiyle Alevi tarihinde yerini almıştır. 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kayınbiraderi olan Sersem Ali Baba’nın buraya Bektaşi Babası olarak atanmasıyla Dergâh Hacıbektaş Veli evladı olan ve Alevi süreğini sürdüren Çelebi ailesinden dolayısıyla Alevilerden alınarak Bektaşilere teslim edilmiştir. Dergah 1827 yılında Bektaşilerden de alınarak Nakşibendi şeyhlerine teslim edilmiştir. Ancak Çelebi ailesi ve Aleviler hiçbir zaman Hacıbektaş’ı terk etmemişler, Dergâh işgal altında olsa bile Hacıbektaş her daim Alevi yerleşim bölgesi olarak kalmıştır. İnançsal faliyetlerini işgal altındaki Dergahın etrafında sürdürmüşlerdir. Dergah 1925 yılına kadar da resmen Nakşibendilerin fiilen de Bektaşilerin sevk ve idaresindeyken her daim Alevilerin inanç merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. 1925 yılında çıkartılan Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile de Dergahın kapısına tümüyle kilit vurulmuştur. Tüm bu süreçlerde işgalciler burada barınamamış ve şehri terk etmişler, Aleviler ise işgal altında olsa bile Dergâhlarına sahip çıkmaya devam etmişlerdir. 16 Ağustos 1964 tarihinde ise Dergâh müze olarak ziyarete açılmıştır. Dergâh içerisindeki Cami ibadete açık olurken Dergâhın diğer mekânlarının müze olarak sadece mesai saatleri içerisinde ve daha birkaç yıl öncesine kadar parayla ziyaret edilmesi Alevilerce her daim tepkiyle karşılanmaktadır. 1964 yılından bu tarafa 16-17-18 Ağustos tarihlerinde burada resmi anma törenleri yapılmaktadır. Her yıl Devlet erkânı buraya gelerek veya bulundukları yerlerden kardeşlik naraları atmaktadırlar. Her yıl Alevi kurumları Hacıbektaş törenleri vasıtasıyla bir araya gelip taleplerini sıralamaktadırlar. Bu yıl Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve bileşeni kurumlar 16 Ağustos tarihine itirazlarını dile getirerek 6-7 Ağustos tarihlerinde Hacıbektaş’a gitmişlerdir. Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu ve bileşenleri ise 16 Ağustos tarihinde Hacıbektaş’ta bir araya geldiler. 15 Ağustos’ta bir araya gelen Alevi kurumları taleplerini bir kez daha kamuoyuna açıkladılar. Bunlar özetle; “Cemevlerimiz ibadethanemizdir. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden pay ayrılmalı ve tüm inançlara eşit davranılmalıdır. Devlet, zorunlu din dersleri adı altında verdiği eğitimle asimilasyon politikalarından vazgeçmeli, Alevi köylerine cami yapma politikasından vazgeçmelidir. Kamuda personel alımlarında ayrımcılık yapılmamalı, liyakate göre işlem yapılmalıdır. Devlet mezhep ve cemaat anlayışına göre değil, laik demokratik bir anayasaya göre yönetilmelidir. Devlet tüm inançlara eşit mesafede durmalı, inançları ve inanç merkezlerini tarif etmemeli. Alevilerin dergahları sahiplerine iade edilmelidir. Alevi yerleşkelerine mülteci kampları yapmaktan vazgeçilmeli, Muharrem ayında Aşure Günü resmi tatil olmalıdır.” Şimdi Aleviler ile kardeş olmak isteyenler Alevilerin bu inançsal, insani, vicdani ve demokratik haklarını kabul eder ve gereğini yerine getirirler. Bu talepleri kabul edenler ve gereğini yerine getirenler Alevilerle kardeştir. Gerisi ise ülkede halklar – inançlar arasında ayrımcılık yapan ve bu ayrımcı tutum vesilesiyle halklar – inançlar arasında kini, nefreti ve karşıtlığı körükleyerek fitne fücur çıkartan, böylelikle ülke bütünlüğünü bozan kalleşlerdir. Aşk ile…