Alevi kurumlarından ortak açıklama

PİRHA- Alevi kurumları İstanbul’da bir araya gelerek “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ bir iç yönetmelik yayınlayarak inancımızı, ocaklarımızı ve cemevlerimizi kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımıyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da bulunan Şahkulu Sultan Dergahı’nda bir araya gelen Alevi̇ Bektaşi̇ Federasyonu, Türki̇ye Alevi̇ Federasyonu, Çerağan Bi̇leşenleri̇, Pi̇r Sultan Abdal Kültür Dernekleri̇ (PSAKD), Alevi̇ Kültür Dernekleri̇, Hacı Bektaş Veli̇ Anadolu Kültür Vakfı Şubeleri̇, Cem Vakfı, Gari̇p Dede Dergahı, Eri̇kli̇ Baba Dergahı, Şahkulu Sultan Dergahı, Hubyar Sultan Alevi̇ Kültür Derneği̇, Yalıncak Sultan Alevi̇ Kültür Derneği̇, Güzeltepe Pi̇r Sultan Cemevi̇, Uğur Mumcu Bozatlı Hızır Cemevi̇, Bağcılar Cemevi̇, Başakşehi̇r Canlar Cemevi̇, Yeni̇ Bosna Hacı Bektaş Veli̇ Derneği̇ Esenler Ana Fatma Cemevi̇, Güverci̇ntepe Cemevi̇, İki̇telli̇ Cemevi̇, Örnek Cemevi, Sülüntepe Erenler Cemevi̇, Güvenç Abdal Alevi̇ Kültür Derneği̇ Genel Merkezi̇, Kartal Cemevi, Seyi̇t Seyfi̇ Cemevi̇, Maltepe Cemevi̇, Ali̇baba Sultan Cemevi̇, Aydos Güvenç Abdal Cemevi̇, Burgazada Adalar Cemevi̇, Büyükada Cemevi̇, Kavakpınar Cemevi̇, Keçeci̇ Baba Cemevi̇, Beyli̇kdüzü Ana Fatma Cemevi̇, Kazım Karabeki̇r Cemevi̇, Taşdelen Cemevi̇, Sarıgazi̇ Cemevi̇, Kul Hi̇mmet Cemevi̇, İmam Ali̇ Vakfi Konaşli Cemevi̇, Seyi̇t Seyfi̇ Azi̇z Baba Cemevi̇, Yunus Emre Cemevi̇, Canlar Cemevi̇, Ortadağ Alevi̇ Kültür Derneği̇ ve Ihlamurkuyu Cemevi̇’nin ortak imzasıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı kurumlar adına ABF Genel Başkan Yardımcısı Aydın Deniz okudu. Açıklamanın tamamı şöyle:

“CEMEVLERİMİZ TÜRK İSLAMCI VE MİLLİYETÇİ ÇİZGİYE ÇEKİLMEK İSTENİYOR

“Alevi toplumu ve kurumları olarak yeni bir tarihsel dönemeçteyiz. İnancımıza ve toplumumuza yönelik, geleceğimizi belirleyecek, iyi niyetli olmayan yeni girişimlerle karşı karşıyayız.

Geçmişten bugüne, gerek Alevi toplumu gerekse de kurumlarımız, taleplerimizi sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi çok açık net bir şekilde, farklı biçimlerde defalarca hem kamuoyuna, hem iktidara, hem siyasi partilere hem de devletin her türlü yetkili kurumlarına ilettik, iletmeye devam ediyoruz.

Ancak, bu konularda önemli bir adımın atıldığını söylemek mümkün değil. Tersine daha da rahatsız edici girişimlerle karşı karşıyayız. Tüm muhalefetimize ve rızalığımızın olmamasına rağmen Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ marifetiyle inancımız tanımlanmaya, içi boşaltılmaya, yozlaştırılmaya, kültürel bir öğeye indirgenmeye, toplumumuzu birbirine düşürmeye ve iktidarın bir aparatı haline getirilmeye çalışılmaktadır.

İktidarın bir aparatı konumunda olan bu kurum cemevlerimiz, kurumlarımız, dergahlarımız ve ocaklarımıza yönelik faaliyet yürüterek, iktidarın imkanlarını da sonuna kadar kullanarak kendisine bağlamaya, Türk-İslamcı ve milliyetçi bir çizgiye çekmeye çalışmaktadır. İstenen, içi boşaltılmış, yozlaştırılmış iktidara yedeklenmiş bir Aleviliktir.

NİFAK TOHUMLARI

Anayasadaki laiklik, din ve vicdan hürriyeti ile 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Cemevlerine ayrımcılık yapıldığı ve Cemevlerinin de diğer ibadethaneler gibi hukuki olarak tanınması gerektiği” ve Türkiye’nin “AİHS sözleşmesinin 9. maddesiyle bağlantılı olarak din özgürlüğünü garanti alan 14. maddesinin ihlal edildiğine” dair oybirliği ile alınan kararlarını kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kaldı ki bir inanca ilişkin herhangi bir yasa ya da mahkeme kararına da gerek yoktur, ihtiyaçta yoktur. İktidar, evrensel hukuk, temel insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü, AHİM ve yargı kararlarına uyup Aleviliği olduğu gibi tanıyacağına, tersine tüm bunları yok saymakta ve inancımız yeniden tanımlanmakta, iktidarın imkanları da kullanılarak bin bir badireyi atlatarak bu günlere gelmiş toplumumuzun arasına nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır.

“ALEVİ BEKTAŞİLERİN TEMEL İLKESİ RIZALIKTIR”

İktidar, Resmi Gazete’de kararnameler yayınlayarak, kamu kurumlarını baskı ve güç aygıtı gibi kullanmaktadır. En son olarak ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ bir iç yönetmelik yayınlayarak inancımızı, ocaklarımızı ve Cemevlerimizi kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Bunun içinde Cemevlerimizden görüş istiyor. Bugüne kadar yapılan çalıştaylar da dahil olmak üzere, her türlü görüşme ve önerilere açık olduk. Yetkililerin kurumlarımız, Cemevlerimiz ve Ocak dedelerimizle yaptığı görüşmelerde de tutumumuzu çok net ifade ettik, bu tür dayatmaları kabul etmeyeceğimizi ve önceliğimizin tanınma ve özgürlük olduğunu ısrarla belirttik. Dolayısıyla, yönetmelik ile ilgili ayrıntıları tartışmak, öneriler yapmak, sorunun esası dururken beyhude bir çaba olacaktır. Biz Alevi Bektaşilerin inanç yolunun en temel ilkesi rızalıktır. Alevi ve Bektaşiler olarak rızamız olmaksızın kurulmuş olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımıyoruz.

Hatırlatmakta yarar var; bir yönetmelikle kendinize bağlamaya çalıştığınız bu Cemevleri Alevilerin bin bir emekle, küçücük lokmalarıyla alın teriyle yarattığı kurumlardır. Yıkmaya, mühürlemeye çalıştınız, kuruluş aşamalarında ‘Alevi’ isminin kullanımını yasakladınız, Cemevlerine ‘cümbüş evi’ dediniz. Cemevleri bizimdir, Alevi toplumunundur, ibadethanemizdir. Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması bizler için onur meselesidir. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmeden yapılan her şeye kuşkuyla bakıyoruz.

“TÜM İNANÇLARA SAĞLANAN HAKLARDAN EŞİT YARARLANMAK İSTİYORUZ”

Mevcut laiklik söylemleriyle bizi oyalamaktan ve sorunun üstünü örtmekten vazgeçin. Laiklik meselesini yeniden ele almalı, tartışmalı ve düzenlenmeliyiz. Devletin, dinlerden/inançlardan elini çektiği, dine karşı nötr olduğu, bir inancın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı, kuramayacağı, devletin ve yerel yönetimlerin herhangi bir inancın hizmetine girmediği, tam bir inanç özgürlüğünün olacağı bir laiklik anlayışını tartışmaya açmalıyız. Eşit yurttaşlığa dayalı bir anayasa için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.

Tarihi boyunca haksızlık ve zorbalık görmüş, yok sayılmış bir topluluk olarak talebimiz; vatandaşlık bağıyla gönülden bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ibadethanelerle ilgili maddesinde cami, kilise ve sinagog yer alırken, cemevlerimizin de eklenmesini talep ediyor; tüm din ve inançlara sağlanan haklardan eşit yararlanmak istiyoruz.

Onlarca yıldır Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi kurumları tarafından yapılan Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerine karşı İki senedir alternatif Hacı Bektaş Veli anma etkinliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu sene yapılacak etkinliğe müdahil olma ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı sürece dahil etme dayatmasını kabul etmiyoruz.

Alevi kamuoyuna algı operasyonları yapanlar şunu bilmeli ki dönemin Hızır paşalarını tüm kurumlarımız görmekte ve başkanlığın inancımızı kuşatma projesinde yer alanlarla kurumsal ilişkimizi gözden geçireceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”

PİRHA/İSTANBUL

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir