Hubyar Sultanın Seceresi

  Hubyar Sultan soyuna ilişkin ve zaviyedeki postnişinlerin tesbiti ocakzade dedelerdeki belgeler ile Osmanlı arşiv belgeleri karşılaştırılması sonucu SECERE çıkartılmıştır.

1.Ali bin Ebu Talip (598-661) + Hz.Fatıma (608-632)

2.İmam Hüseyin (626-10 Ekim 680)

3.İmam Zeynel-el Abidin (658-714)

4.İmam Muhammed Bakır (676-735)

5.İmam Cafer-üs Sadık (702-765)

6.İmam Musa-el Kazım (746-799)

7.Ül-Asgar

8.Seyyid İbrahim

9.Seyyid Cihangir

 1. Seyyid Abdülcebbar
 2. Seyyid Nasır

12.Seyyid İbrahim

13.Seyyid Musa

14.Seyyid Kalender

 1. ve 16. Seyyid Ali bin AYNİ HATUN

HUBYAR OCAĞI’NIN 1. KURULUŞU

 1. HUBYAR SULTAN [gerçek adı Ahmet olan Hubyar baba 13.yüzyılda yaşamış ve Yalıncak Sultan ( Ö.1283 )’ın kızı Gönül Ana ile evlenmiştir]

18.Musa

19.Mustafa

20.Yar Ahmet (1485 yıllarında yaşamış ve 1530 öncesi ölmüştür)

HUBYAR OCAĞI’NIN 2. KURULUŞ EVRESİ

 1. HUBYAR ABDAL (D.?-16.Yüzyılda yaşamıştır.Ölümü;1578-1582 yılları arasıdır)
 2. Mustafa (1582 yıllarında yaşamıştır. (Tapu Tahrir defterinde Hubyar evladı Mustafa geçmektedir.)
 3. Mustafa oğlu Derdiyar ve Buğnat (Buynat)[Sivas-Ulaş- Gümüştepe (Şeyh Derdiyar) köyünde bulunan ve cami avlusundaki “Karacalar Tekkesi”nde Derdiyar’ın türbesi vardır]
 4. Şeyh Derdiyar (oğulları Kenan, Ali, Hüseyin’dir. Şeyh Derdiyar 1671 yılından önce ölmüştür.)
 5. Kenan şeyh  (1678 tarihinde Kenan Şeyh’ in Derdiyar ve Kamber adlı oğulları vardır. KenanŞeyh’in türbesi Hubyar köyüne girişte Algur Baba yanındadır)
 6. Şeyh Derdiyar oğlu Saçlı Ali Dede (1678 tarihinde Hubyar Zaviyesi Postnişini)
 7. Saçlı Ali dede oğlu Mehdi (1678 tarihli vesikada adı geçmektedir.)
 8. Şeyh Derdiyar oğlu Hüseyin Abdal

29.Hüseyin Abdal oğulları Behzat, Himmet, Aslan, Mustafa,  Hasan (1706 yılları).

 1. Hüseyin Abdal oğlu Hasan Abdal ve kardeşi oğlu Himmet oğlu Mahmut
 2. Mahmut bey oğlu Abdi (Hubyar Tekkesi Vakfı mütevellisi, 1195 Cemaziyyelevvel 1/ Miladi 1779/80)

HUBYAR OCAĞI’NIN ÇOKBAŞLILIK DÖNEMİ

Şeyh Torunlar; Şeyh Ali, Recep,  İsa (1780 sonrası bölünme süreci 1892 kadar devam eder)

Hüseyin Abdal’ın oğlu Himmet Abdal  oğlu Temel oğlu Hüseyin

HUBYAR OCAĞI’NIN ANŞABACILILAR’IN AYRILMASINDAN SONRAKİ 3. KURULUŞ EVRESİ

Hüseyin oğlu ve Şerife Ana’dan doğma Şeyh Hıdır  (1892 yıllarında Hubyar Tekkesinin şeyhliğini getirilir. Ö.1905)

Şeyh Hıdır oğlu Şeyh Mustafa Efendi

Şeyh Mustafa oğlu Şeyh Mehmet Temel

Şeyh Mehmet Temel oğlu Mustafa Temel (Halen postnişindir)

Kaynak : Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri – A.KENANOĞLU – İ.ONARLI Hubyar Sultan Derneği Yayınları 1

Önemli Not : Bu Makaleyi kullanırken lütfen kaynak göstermeyi unutmayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir