Semah

SEMAH
(Bütün Evren Semah Döner)

Alevilerin temel ibadeti olan “cem töreni”nin ayrılmaz bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir aşamasında müzik eşliğinde kadın ve erkek birlikte semah dönerler. Semah dönenler duygunun, sevginin ve aşkın dorukta olduğu bir anı yaşarlar. Bu bir coşku ve trans anıdır. Çünkü orada söz bitmiştir, dil bitmiştir… Yeni bir dile, aşkın diline gerek vardır.

Artık her şey aşka kesmiştir.

O noktada semah başlar ve kişi ayrı kaldığı bütünün bir parçasıdır artık.

Semah, kişinin tanrısıyla bütünleştiği anıdır.

Müziğe ve müzik ezgilerine uygun düzenli ya da coşkun hareketlerde bulunmak insanlığın doğasında mevcuttur. İlk toplumlarda müzik ve oyun dinsel içeriklidir. Toplumlar ilerledikçe dinsel müzik ve oyunlar teknik ve estetik bakımından kurallaşmaya başlar.

Semah Alevilerin dinsel törenlerinde icra ettikleri bir coşku halidir. Semah katı kurallara sokulmamıştır. Bu sebeple semahlar bölgeye göre değişime ve çeşitli dallara ayrılmıştır.

Semahlar, kentlerde kadının baskı ve peçe altında tutulduğu dönemlerde bile, kadın erkek birlikte icra edilmiştir. Bu, doğa ile insanın zorunlu uyumundan kaynaklanmaktadır.

Semahlar genelde göçebe toplulukların dinsel törenlerinde icra edilir. Göçebe topluluklarda ise kadın erkek ayrımı yerleşik islam toplulukları gibi katı kurallarla ayrılamaz. Doğa kişiyi günlük yaşamın her kesiminde ve dinsel törenlerde eşit kılar.

Semahlarda yerel ayrılıklar çok görülür. Bunun sebebi de göçebe toplulukların hareketliliğinden kaynaklanmaktadır. Gerektiğinde kurallar yaşam biçimine göre düzenlenmektedir. Ya da yeni kurallar konur. Semahların başlangıcı, oynanışı ve bitiminde görülen bölgesel ayrılıklar biraz da bundan kaynaklanır.

Semahların belirli bir sayıdaki kişilerce icra edilmesine özen gösterilir. Bu sayı yörelere göre 2 ila 40 kişi arasında değişir.

Semahlarda ezgi çalgı aletleriyle yapılır ve türkülüdür. Bu aletler genelde saz ve kamanidir. Bazı yörelerde semahlar 12 çalgı ile yapılır.

Semahçıların giysileri günlük hayatlarında kullandıkları en temiz yöresel giysilerinden oluşmaktadır.

Semahlar iki ana figüre dayanır. Bunların başında kuşun uçuşunu andıran kolların aynı anda kalkıp inişi figürü gelir. İkinci yürüyüş ve ayak figürüdür. Bunlar arasında da bir uyum vardır.Semahlarda kol ve ayak figürlerinden başka vücudun başka bölümlerinin figürleri bulunmaz.

Semahlar Türkçe sözlü deyişlerle icra edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir