Temel Taleplerimiz

Temel Taleplerimiz Aleviler’ in canıyla , malıyla verdiği top yekün mücadele sonucunda, tüm Anadolu halkıyla birlikte kurdukları, Türkiye Cumhuriyetinden talepleri. 1- Cem evleri Alevilerin İnanç

Yedi Ulu Ozanlarımız

Yedi Ulu Ozanımız SEYYİD NESİMİ (1369 – 1417) Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncelerinin iz sürücüsü olduğu için kafir

Cem ve Dualar

CEM’DE ON İKİ HİZMET SAHİPLERİ Ergül ŞANLI 1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hacı

Semah

(Bütün Evren Semah Döner)Alevilerin temel ibadeti olan “cem töreni”nin ayrılmaz bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir parçası da “semah”tır. Cem’in belli bir aşamasında müzik

Anadolu Aleviliği

Anadolu Aleviliği Türkler İslamiyet’i IX. ve X. yüzyıllarda tanıdılar. Hayli uzun ve yorucu bir tanışma dönemi yaşadılar. Kanlı, savaşlı, gerilimli, acılı bir tanışma döneminden sonra

Aleviliğin Oluşumu

Aleviliğin oluşumu ile ilgili olarak üç farklı görüş bulunmaktadır. Birincisi ;Aleviliğin İslamiyetle birlikte başladığı ve Hz.Ali ve onun soyundan gelen imamlarla birlikte Aleviliğin oluştuğu şeklindeki