Anadolu Aleviliği

Anadolu Aleviliği Türkler İslamiyet’i IX. ve X. yüzyıllarda tanıdılar. Hayli uzun ve yorucu bir tanışma dönemi yaşadılar. Kanlı, savaşlı, gerilimli, acılı bir tanışma döneminden sonra

Aleviliğin Oluşumu

Aleviliğin oluşumu ile ilgili olarak üç farklı görüş bulunmaktadır. Birincisi ;Aleviliğin İslamiyetle birlikte başladığı ve Hz.Ali ve onun soyundan gelen imamlarla birlikte Aleviliğin oluştuğu şeklindeki

Ocak Nedir?

Genel olarak “Ocak” kavramını dedeler ve araştırmacılar arasında net biçimde ortak bir görüş çerçevesinde tanımlamak çok zor gözükmektedir. Türkmen beyleri ya da çocukları Hz. Ali

Beydili Boyu

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel gelenekleriyle örtüşen, dikey örgütlü bir sosyal yapı kapsamında toplu olarak