Dernek

Hubyar Sultan Alevi  Kültür  Derneği

Neden Kuruldu?

Hubyar Sultan, Anadolu’nun en büyük Türkmen -Alevi önderlerinden biridir. Gerek yaşadığı dönemde kendisi ve gerekse ondan sonra gelen evlatları sayesinde  büyük bir coğrafyada etkin olmuş ve bir Hubyar kültürü  gerçeği oluşmuştur. Bu kültürün buralara kadar gelmesi için gerek Hubyar köylüleri ve gerekse Hubyar’ a ve kültürüne bağlı diğer köylerin büyük emekleri geçmiştir. Bu hizmetlerini bin bir zorluklarla ve imkansızlıklar içinde yapmışlardır.

Bugün Hubyar kültürü tüm topluma mal olmuş durumdadır. Böylesine nüfus kalabalığına sahip, böylesine orijinal bir kültürü sırtlayıp götürebilecek kurumlarımız ne yazık ki yoktur.

Köy derneklerimizin bu işi yapabilmeleri ise hem yapısal olarak hem de bir birliktelik oluşmasının doğal olarak imkansızlığı nedeniyle mümkün değildir. Adı üstünde bu dernekler ancak köy ölçeğinde düşünmek ve kendi köyünün sorunları ile uğraşmak zorundadır. Hubyar düşüncesi ve Hubyar kültürü artık köy derneklerimizi aşmış bulunmaktadır.

Bu düşüncelerden yola çıkılarak 1994 yılında Hubyar kültürüne sahip köy dernekleri bir birliktelik oluşturmak için harekete geçtiler. Fakat o günün ekonomik ve hukuki şartlarının uygun olmamasından dolayı “Hubyar” adı altında bir birliktelik sağlanamadı. Bu birliktelik başka bir ad altında resmi olmasa da fiili olarak gerçekleştirildi.

İşte bugünün ekonomik ve hukuki şartları, Hubyar’ ı, O’ nun kültürünü ve kendisine Hubyar topluluğu mensubu kabul eden insanların “Hubyar” adı altında bir araya gelmelerine ve derneklerini kurmalarına olanak tanıdığı içindir ki bu dernek 2 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuştur.

Genelde Alevi örgütlülüğünün birlikteliği için, özelde ise Hubyar Kültürünün muhafazası ve tanıtımı için mücadele eder.

Logosu; Dünya üzerinde semah (Hubyar Semahı) dönen kişileri sembolize eder. üç renk kullanılmıştır. Turkuaz mavisi, mavi, siyah.

Fatih Sultan Cad. No:109 Beyoğlu/İstanbul

 hubyarsultan@gmail.com