Veli Baba Anşa Bacı

VELİ BABA – ANŞABACI   Kesin doğum tarihi belirlenemeyen Veli Baba; Anadolu’nunfethinden sora bu bölgeye gelen Oğuz Türklerinin Kayı boyuna bağlı Beğdilliaşiretinden olup, 1800-1864 yılları

Sıraç Sözcüğünün Anlamı

Sıraç sözcük olarak birleşik bir kelimedir. Sır; giz, gizli anlamındadır. Aç sözcüğü ise açmak filinden gelmektedir. Sıraç; gizliliği kaldır aç anlamına gelmektedir. Tasavvufi anlamda ise

Beydili Boyu

Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel gelenekleriyle örtüşen, dikey örgütlü bir sosyal yapı kapsamında toplu olarak

Hubyar Ziyaret Yerleri

Hubyar Ziyaret Yerleri HUBYAR SULTAN ve HUBYAR ABDAL TÜRBESİ VE TEKKESİHubyar Sultan’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 13. yüz yılda yaşamıştır. Tokat-Almus Hubyar

Hubyar ve Sultan Murat

Hubyar ve Sultan MuratHubyar Abdal ile Padişah Sultan Murat’ın Tekeli dağında karşılaştığı Hubyar’ ın daha sonra İstanbul’ a padişahın huzuruna çıktığı ve kendisini ispat ettikten

Celali İsyanları ve Hubyar Baba

Osmanlı İmparatorluğuna karşı 16.y.y başlarında başlayan ve bir yüzyıl boyunca devam eden ayaklanmalara tarihte Celali İsyanları denmektedir. Celali İsyanları Anadolu Türkmenlerinin Osmanlı İmparatorluğunun Üretim biçimi,

Belgeler

Belgeler I. 1455-1485 YILLARINA AİT BELGE:1455-Karye-i DEĞERYER, Malikâne-i Şeyullah veled-i Cüneyd Ağa divânî mezkûr.Eşref veled-i Resul 2, Seydi veled-i Yaramış 1, Yusuf veled-i Mimari, Mecid

Hubyar Sultan’ın Evlatları

Tüm bu söylenceler ışığında Hubyar Sultan’ ın 13.yy da bugün Hubyar Köyünün bulunduğu bölge olmak üzere Tokat Tozanlı bölgesini yurt edindiği anlaşılmaktadır. Bu söylenceler belgelerle

Banaz Türkmen Kurultayı

16. Yüzyılda yörede bir çok dede ve ozan olmasına karşın; köşe taşları olan dört önemli dede gözükmektedir. Bunlar: Pir Sultan Abdal, Kul Himmet , Hubyar